eTrusti iu ofron kontribuuesve në Trust qasje në llogarinë e tyre të kursimeve pensionale. Përmes eTrusti-t një kontribuues mund të:

·         Shikojë bilancin e llogarisë;
·         Informohet më shpesh mbi kontributet që janë paguar në emër të tij/saj;
·         Përditësojë shënimet e kontaktit, si p.sh. adresën, numrin e telefonit fiks apo atij mobil;
·         Përditësojë shënimet demografike si p.sh. statusin martesor, etninë, etj;
·         Përzgjedhë metodën e pranimit të pasqyrës vjetore nga Trusti;
·         Parashtrojë pyetje apo jep propozime për Trusti-n;
·         Monitorojë aktivitetet kryesore në llogarinë e kursimeve.

Kontribuesit përmes eTrusti-t po ashtu mund të përditësojnë informata për përfituesit potencialë të kursimit pensional të tyre.

Për të përfituar nga të gjitha këto mundësi ju duhet së pari të regjistroheni. Regjistrimi dhe shërbimi ju ofrohen plotësisht falas.