eTrusti iu ofron kontribuuesve në Trust qasje në llogarinë e tyre të kursimeve pensionale. Përmes eTrusti-t një kontribuues mund të:

·         Shikojë bilancin e llogarisë;
·         Informohet më shpesh mbi kontributet që janë paguar në emër të tij/saj;
·         Përditësojë shënimet e kontaktit, si p.sh. adresën, numrin e telefonit fiks apo atij mobil;
·         Përditësojë shënimet demografike si p.sh. statusin martesor, etninë, etj;
·         Përzgjedhë metodën e pranimit të pasqyrës vjetore nga Trusti;
·         Parashtrojë pyetje apo jep propozime për Trusti-n;
·         Monitorojë aktivitetet kryesore në llogarinë e kursimeve.

Kontribuesit përmes eTrusti-t po ashtu mund të përditësojnë informata për përfituesit e mundshëm të kursimit  të tyre pensional.

Për të përfituar nga të gjitha këto mundësi ju duhet së pari të regjistroheni. Regjistrimi dhe shërbimi ju ofrohen plotësisht falas.