Regjistrimi në eTrusti

Plotësoni të gjitha të dhënat e kërkuara më poshtë. 

Ngarkoni letërnjoftimin, pasaportën, ose patent shoferin tuaj në kutinë e fundit.

Klikoni në butonin "Dërgo".

Kontrolloni emailin tuaj (në inbox, spam/junk), gjeni dhe klikoni linkun për verifikim që ju dërgohet pas këtij regjistrimi. 

Pastaj ne do të autorizojmë qasjen online në llogarinë tuaj më së largu brenda 24 orëve.

Nr. personal:
Emri:
Mbiemri:
Cakto fjalëkalimin:
Konfirmo fjalëkalimin:
Email:
Konfirmo emailin:
Ngarko letërnjoftimin: